Τα τελευταία στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές τσαγιού της Κίνας από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2021

Σύμφωνα με τις στατιστικές του Τελωνείου της Κίνας, τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2021, οι εισαγωγές τσαγιού της Κίνας ανήλθαν σε 8.613 τόνους, με συνολική αξία εισαγωγής 34,355 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, ο αθροιστικός όγκος εξαγωγών κινεζικού τσαγιού ήταν 48.198 τόνοι και η αθροιστική αξία εξαγωγών ήταν 27.059 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.


Timeρα δημοσίευσης: 21-20 Ιουνίου